Belangrijke elementen voor ledenbehoud bij een vereniging

Bij een groot aantal verenigingen staat het ledenaantal onder druk. Dan kun je denken aan ledenwerving als oplossing, maar het voortbestaan van de vereniging is ook sterk afhankelijk van de inspanningen om leden te behouden. Verenigingendie niet in staat zijn leden te behouden, zien het positieve resultaat van ledenwerving immers snel in rook op gaan. Gelukkig kan er veel gedaan worden om leden te behouden!

Geef het lid een stem

Ga in dialoog met leden, kom erachter wat er leeft, geef de ruimte om meningen te geven over bepaalde vraagstukken en bij het nemen van bepaalde besluiten, en vraag naar hun ideeën en wensen. Het is van groot belang om leden te betrekken bij de vereniging, niet op basis van wat de vereniging nodig heeft, maar wat het lid zelf zou willen doen. Creëer bijvoorbeeld ook draagvlak voordat beslissingen definitief genomen worden. Het is de kunst om bottom-up i.p.v. top-down te werken, zo laat je de leden merken dat ze serieus genomen worden.

Een goede interne organisatie

Sta als bestuur op de voorgrond. Als dingen goed geregeld zijn binnen de vereniging en leden weten bij wie ze aan kunnen kloppen voor bepaalde zaken, dan draagt dit bij aan de tevredenheid van leden. Tevredenheid is eigenlijk het sleutelwoord als je het hebt over ledenbehoud.

Duidelijke communicatie/informatie

Door op tijd te communiceren en leden te informeren, voelen leden zich betrokken/serieus genomen. Tijdige communicatie en informatieverstrekking is de belangrijkste voorwaarde om draagvlak te creëren voor een bepaalde te nemen beslissing/verandering/vernieuwing.

Automatiseren

Het is belangrijk om met de tijd mee te gaan. Hierin zijn bepaalde vormen van communicatie via kanalen als WhatsApp, e-mail of SMS cruciaal. Laat leden zelf bepalen op wat voor manier ze hun lidgeld betalen, hiermee bedien je ieders behoefte. ClubCollect kan hierin volledig voorzienend zijn en het werk dat hierbij komt kijken reduceren tot het minimum. Automatisering zorgt voor transparantie en overzicht voor het gehele bestuur. Op die manier kunnen taken ook makkelijker worden overgedragen aan opvolgers.

Informatievoorzieningen (dat wat leden en/of ouders zien)

  • Zorg voor goede informatievoorziening door middel van: website, clubblad, affiches, prijslijst, reglementen, beleidsplan, kantinevoorschriften, etc.
  • Goede relatie met de pers, met name plaatselijke krantjes en wijkblaadjes. Je kunt activiteiten en resultaten melden en er zo voor zorgen dat het in de krant komt
  • Zorg voor schone en goede kleedkamers, materialen, kleding, etc
  • Zorg dat de omgeving van de club veilig is voor kinderen
  • Zorg als bestuur dat ideeën die worden aangegeven ook werkelijkheid worden
  • Goede ledenadministratie: Bijhouden aanmeldings- en afmeldingsredenen
  • Een bijgewerkte administratie van de penningmeester
Share: