Hulp bij laatbetalers

Hulp bij laatbetalers

De meeste verenigingen hebben, helaas, te maken met leden die niet willen betalen of zich niets aantrekken van de vooropgestelde uiterste betaaldatum. Wanneer dit te lang aansleept resulteert dit vaak vervelende situaties waarbij de club hemel en aarde moet verzetten om de lidgelden te incasseren. Soms moet er zelfs zo ver gegaan worden om leden te weigeren op het sportterrein tot wanneer ze hun lidgelden betalen. Dit is de taak die elk bestuurslid of coach waarschijnlijk het minste leuk vind.

ClubCollect heeft dit proces al meerdere malen meegemaakt en ervaring opgedaan. Vandaar dat we in deze blog tips zullen geven wat voor stappen er kunnen worden ondernomen. Om zo laatbetalers aan te pakken en uiteindelijk alle inkomsten voor de vereniging binnen te halen.

Een persoonlijk bericht

Natuurlijk is de eerste stap die genomen kan worden laagdrempelig en voor de hand liggend. Door een algemeen bericht te sturen naar alle laatbetalers kun je direct een betaallink toevoegen en geef je de leden de laatste kans om op deze manier alsnog te betalen. Meestal zie je dat wanneer de mail direct van de penningmeester zelf komt dat dit wat meer druk geeft waardoor de betaling sneller wordt voldaan.

Domiciliëring (enkel wanneer de vereniging gemachtigd is)

Indien het IBAN-nummer van leden bekend is, heeft de vereniging de mogelijkheid om zelfstandig een domiciliëring door te voeren. Uiteraard is het in dit geval wel de bedoeling dat de vereniging beschikt over een mandaat van het lid, waarmee de vereniging gemachtigd is te incasseren op het betreffende rekeningnummer.

Het aanbieden van termijnbetalingen

Sommige gezinnen hebben het niet al te breed. Onze ervaring leert ons dat lang niet iedereen van slechte wil is om zijn of haar lidgeld te betalen. Het gebeurt dat zij het financieel gewoon niet aankunnen op het moment dat de betaalverzoeken worden uitgestuurd door de vereniging. Het ene gezin communiceert hier open over en richt zich tot de club om een afbetalingsplan op te stellen, bij anderen heerst er soms nog een gevoel van schaamte waardoor ze dit niet melden aan de club. Via het actief aanbieden van het betalen in termijnen kan de sportclub hiermee ook aan de noden van die zwakkere groep uit de samenleving voldoen.

Uiteraard kan ClubCollect met al deze handelingen helpen. Het systeem is volledig geautomatiseerd waardoor je met 1 druk op de knop een email uit kunt sturen of een domiciliëring door kunt zetten.

Een gezonde vereniging creëer je immers niet alleen, maar met elkaar.

Meer weten? Kom met ons in contact

Share: