Inschrijfformulier aanmaken: Vrije velden

Hiermee kun je eigen aangepaste velden toevoegen aan het inschrijfformulier, voor het geval de vereniging meer aanvullende informatie van nieuwe leden wilt ontvangen.

Onder ‘Titel/vraag’ kan je vraag of benodigde informatie stellen, denk bijvoorbeeld aan: "Wil je vrijwilliger worden bij de vereniging?"

Onder Selecteer antwoord opties (labels) kan je de opties toevoegen die je aan het nieuwe lid wil voorleggen. De opties zijn labels. De labels dienen vooraf toegevoegd te worden. Dit kan via ‘Instellingen’ > ‘Labels’ of via de blauwe knop ‘Voeg label toe’ op de setup pagina van het inschrijfformulier.

Je kunt labels voor jezelf organiseren door voorvoegsels te gebruiken en te laten eindigen met een dubbele punt (bijv. "Vrijwilliger: Ja" en "Vrijwilliger: Nee"), alles voor de dubbele punt wordt automatisch verborgen op het inschrijfformulier, waardoor leden enkel de optie "Ja" en "Nee" zien.

Per vrij veld is het mogelijk om een extra omschrijving toe te voegen onder het kopje ‘Uitleg’. Op deze manier kan je bijvoorbeeld duidelijk maken dat het gaat om een barvrijwilliger.


Vrije velden zijn altijd verplichte velden voor de nieuwe leden. Deze velden moeten worden ingevuld voordat de inschrijving kan worden afgerond.

Beantwoordt dit uw vraag?