Onbetaalde facturen ter incasso aanbieden

Wanneer een factuur na het verstrijken van de uiterste betaaldatum nog niet betaald is, kan je met deze optie de factuur ter incasso aanbieden aan de bank.

Zorg hierbij wel dat de organisatie een machtiging van de leden heeft om dit te doen en dat bij de import van de ledenlijst de leden hun IBAN vermeld is.

Wanneer de uiterste betaaldatum is verstreken, zijn alle facturen waar nog altijd geen betaalmethode voor gekozen is gemaakt de volgende dag te vinden binnen "Facturen" in het scherm genaamd "Verlopen met IBAN".

Allereerst selecteer je de facturen die je wilt incasseren, waarna je bovenin het scherm kiest of het incasso in één keer volledig of in termijnen betaald wordt.

De incasso's worden de volgende dag in behandeling genomen, door de verwerkingstijd van banken kan het daarna tot 6 werkdagen duren voor het bedrag bij leden is afgeschreven en door ons is ontvangen.

Beantwoordt dit uw vraag?