Digitale innovatie voor verenigingen

Veel ledenorganisaties bestaan al lang, maar lopen de kans ingehaald te worden door flexibele nieuwe platformen. Een overgroot percentage van de mensen heeft meerdere social media accounts en kunnen zich hierdoor makkelijk verenigingen bij nieuwe (online) clubs en organisaties. Leden verwachten hierdoor steeds vaker bediend te worden zoals de services van Apple, Netflix en Spotify. De druk neemt hierdoor enorm toe.

Een voorbeeld: Een paar professionals zetten via Facebook of LinkedIn gemakkelijk een belangengroep op. Dit kan in potentie al snel uitgroeien tot een vereniging die sneller en beter leden helpt, zonder dat er contributie wordt betaald. Nieuwe spelers hebben vaak geen last van een grote overhead en werken op basis van cloud-technologie.

Hierdoor zijn ze flexibeler en kunnen ze gemakkelijker nieuwe technologie aan hun systeem toevoegen.

Digitale innovatie is daarom van groot belang. Doen verenigingen dit niet, dan dreigt verminderde relevantie of uiteindelijk vertrek van leden. De digitale transformatie zorgt ervoor dat verenigingen moeten accepteren dat de manier van werken moet veranderen. Om zo maximale aandacht te schenken aan de kwaliteit van de club en haar leden.

• Richt een platform in waar je probleemloos nieuwe technologieën op inhaakt.

• Maak gebruik van cloud-technologie.

Voordelen van technologie

Een grote Karate Bond had altijd last van veel laatbetalers. Grotendeels omdat
ze, in tegenstelling tot lokale clubs, de leden niet wekelijks zien. Met een simpele verandering naar een online ledenadministratie -en facturatie module konden leden zelf gegevens aanpassen. Kregen ze een vooraankondiging van de aankomende contributie betaling en konden ze zich online inschrijven via de website.

Door wisseling naar deze digitale module geniet deze Karate Bond nu niet alleen voordeel in tijd. Ze krijgen meer betalingen binnen en hebben minder handmatig werk. Op deze manier raken de leden meer betrokken bij het proces en creëert de bond een grotere saamhorigheid.

Leden willen gemak en houden van controle en zekerheid. In alle branches groeit daarom het aantal portalen en apps waar leden zelf hun lidmaatschap kunnen inzien en aanpassen. Daarnaast fungeert het als een communicatieplatform tussen de vereniging en haar leden. Door veel informatie ook toegankelijk te maken voor niet- leden, vergroot het de aantrekkelijkheid.

Benieuwd hoe ClubCollect kan helpen met het digitaliseren van jouw vereniging? Kom met ons in contact!

Share: