Inschrijfformulier aanmaken: Clublidnummer

Wanneer een lidnummer al bekend is in ClubBase en het lid schrijft zich opnieuw in via het online inschrijfformulier met zijn eigen unieke lidnummer, herkent ClubBase dat het lid al in het systeem bekend is. ClubBase heractiveert (bij goedkeuring) vervolgens het oude profiel van het lid.

Beantwoordt dit uw vraag?