Welke placeholders zijn er?

Onderstaand vind je alle mogelijkheden om te gebruiken bij het opstellen van een normale e-mail en bij het opstellen van een welkomstmail.

Belangrijk is dat de ‘placeholders’ zoals onderstaand worden weergegeven in de e-mail. Mocht dit niet het geval zijn, dan herkent ClubBase de placeholder niet.

Wanneer je een placeholder gebruikt die niet bekend is in het profiel van een van de geselecteerde leden dan wordt hiervoor geen waarde weergegeven.


Placeholders
{{ title }} – Te gebruiken om de titel in de uiteindelijke e-mail te zetten

{{ header_image_url }} – Te gebruiken om een geüploade afbeelding in de uiteindelijke e-mail te zetten

{{ body }} – Te gebruiken om grotere stukken tekst in de uiteindelijke e-mail te zetten.

{{ member_club_membership_number }} – Lidnummer

{{ member_external_membership_number }} – Externe lidnummer

{{ member_prefix }} – Voorvoegsel

{{ member_full_name }} – Volledige naam

{{ member_first_name }} – Voornaam

{{ member_infix }} – Tussenvoegsel

{{ member_last_name }} – Achternaam

{{ member_initials }} – Initialen

{{ member_gender }} – Geslacht

{{ member_date_of_birth }} – Geboortedatum

{{ member_nationality }} – Nationaliteit

{{ member_preferred_billing_language }} – Voorkeurstaal

{{ member_photo_url }} – Pasfoto

{{ member_contact_email }} – Contact e-mailadres

{{ member_billing_email }} – Facturatie e-mailadres

{{ member_address_1 }} – Postadres 1

{{ member_address_2 }} – Postadres 2

{{ member_house_number }} – Huisnummer

{{ member_house_number_extension }} – Huisnummer-extensie

{{ member_zipcode }} – Postcode

{{ member_city }} – Woonplaats

{{ member_address_country_code }} – Landcode

{{ member_address_country }} – Land

{{ member_phone_1 }} – Telefoonnummer 1

{{ member_phone_2 }} – Telefoonnummer 2

{{ member_phone_3 }} – Telefoonnummer 3

Beantwoordt dit uw vraag?