Termijnbetalingen aanbieden

Het aan leden aanbieden van betalen in termijnen kan per profiel. Bij het aanmaken of bewerken van een Factuurprofiel kan je onder het kopje "Termijnen" kiezen of betalingen in termijnen aan de leden aangeboden wordt.

Wanneer termijnbetalingen toegestaan worden, kan je het aantal termijnen en de interval instellen. Wanneer je aangeeft dat er 4 termijnen zijn met een interval van 60 dagen, wordt elke 60 dagen door ons een incasso aangeboden voor een termijn. Hiernaast is ook de mogelijkheid om een lid, binnen het aantal geboden termijnen, om in eens te betalen of om minder termijnen te kiezen.

Bij ontvangst van de factuur krijgt het lid de keus gebruik te maken van het aanbod om in termijnen te betalen of het bedrag in één keer te betalen. Kiest het lid voor termijnen, wordt het totaalbedrag automatisch verdeeld over de hoeveelheid termijnen en start direct de eerste termijn.

Mocht een lid een termijn gemist hebben, wordt de gemiste termijn als verlopen aangegeven en wordt het termijnbedrag verveeld over de resterende termijnen. Zo zullen de laatste termijnen nooit later zijn dan door jou is ingesteld.


Het is niet mogelijk om het aantal termijnen te wijzigen na het verzenden van het betaalverzoek.

LET OP!: Het is alleen mogelijk om termijnen te betalen middels een automatische incasso.

Beantwoordt dit uw vraag?