Factuurbedragen aanpassen

Zolang de factuur binnen ‘Facturen’ nog onder ‘Niet gefactureerd’ staat, kun je bedrag van het abonnement aanpassen en wordt dit bedrag automatisch verrekend bij alle leden. Ververs de pagina nog even om dit controleren.

In het geval al een batch is aangemaakt, dient de factuur gecrediteerd te worden. Open hiervoor de persoonlijke pagina van het lid en ontkoppel het abonnement door achter het abonnement te klikken op het pen-icoontje.
Geef als opzegreden ‘Verkeerd toegekend (deactiveert het lid niet)’ mee, en vul bij de opzegdatum de dag van vandaag in. Hierna kan je het nieuwe abonnement (met aangepaste prijs) weer koppelen aan het lid.
Dit kan het makkelijkst op de ledenkaart door naast ‘Abonnementen’ op het plusje te klikken. Selecteer vervolgens het abonnement en vul de startdatum in.
Er wordt automatisch een factuurregel gemaakt welke weer tevoorschijn komt onder ‘Niet gefactureerd’. De factuur kan vervolgens via het normale proces weer aangemaakt worden.

Beantwoordt dit uw vraag?