Gewijzigde lidgegevens verwerken

Een lid kan een wijziging of toevoeging doorgeven via zijn persoonlijke betaalpagina, deze worden zichtbaar in . Ga naar ‘Leden’ en kies voor ‘Gewijzigde lidgegevens’ om de wijzigingen in te zien.


Keur wijzingen goed om deze automatisch door te voeren in de ledenadministratie. Wijs je de wijziging af, blijven de lidgegevens in ClubBase ongewijzigd.

Beantwoordt dit uw vraag?