Labels toewijzen aan meerdere leden

Ga naar ‘’Leden’’ > ‘’Overzicht’’ en selecteer vervolgens de gewenste groep leden door op het vierkant naast de naam van het lid te klikken.

Wanneer alle leden zijn geselecteerd die hetzelfde label moeten krijgen, klik je vervolgens op ‘’Labels toevoegen’’.

Vervolgens selecteer je het label dat je wilt toevoegen aan de gewenste groep leden. Klik vervolgens op ‘’Wijs label toe’’ om het label aan de geselecteerde personen toe te voegen.

Beantwoordt dit uw vraag?