Wachtwoord wijzigen

Onder ‘Instellingen’ vind je ‘Wachtwoord’ waar het mogelijk is om je wachtwoord te wijzigen.

Voer eerst je huidige wachtwoord in, vul vervolgens tweemaal je gewenste nieuwe wachtwoord in. Klik vervolgens op ‘Bewaar’ om je nieuwe wachtwoord op te slaan.

Beantwoordt dit uw vraag?