Zoeken op gezinssamenstelling

Vanuit 'Ledenoverzicht' -> 'Meer filters' -> 'Anders' -> 'Gezin' kun je zoeken op alle gezinssamenstellingen.

Beantwoordt dit uw vraag?