Bedrag van reeds verzonden facturen aanpassen

Indien een factuur is gestuurd met een verkeerd bedrag, dan kan dit aangepast worden, dit kan echter alleen als er nog een bedrag openstaat. Een volledig betaalde of gecrediteerde factuur kan niet meer aangepast worden.


Voor het aanpassen van het factuurbedrag zoek je de betreffende factuur op. Eenmaal in de factuur, zie je bovenaan een aantal keuzemenu's, onder het menu "Betaalverzoek" vindt je de knop "Voeg (credit) factuurregel toe". Hier kun je het bedrag verlagen of verhogen. Let er bij een verlaging op dat er een minteken voor het bedrag wordt neergezet.


Er wordt nu een extra factuurregel aangemaakt.


Indien er een betaling in verwerking is, kan de factuur op dat moment niet verwerkt worden.


Mocht een betaling in verwerking zijn, kan de factuur op dat moment niet bewerkt worden. Mocht je gebruik maken van een koppeling met een extern ledenadministratiesysteem, is het niet mogelijk het factuurbedrag te verhogen of verlagen.

Beantwoordt dit uw vraag?