Factuur crediteren

Wanneer een openstaande factuur niet langer betaald hoeft te worden (het lid heeft bijvoorbeeld opgezegd), kan de factuur volledig gecrediteerd worden. Het totaalbedrag van de factuur komt hiermee op nul te staan en zal verdwijnen uit het overzicht van openstaande facturen.

Het lid kan de factuur nu niet langer betalen en zal hier ook geen berichten meer over ontvangen.


Om een factuur te crediteren zoek je de betreffende factuur op in het systeem. Eenmaal in de factuur, zie je bovenaan een aantal keuzemenu's, onder het menu "Betaalverzoek" vindt je de knop "Factuur crediteren". Hiermee wordt het volledige factuurbedrag in één keer gecrediteerd.


Wanneer er een incasso in verwerking is, kan de factuur niet gecrediteerd worden. Mocht u gebruik maken van een koppeling met een extern ledenadministratiesysteem, kunt u in dat systeem de factuur crediteren, de optie is dan niet beschikbaar in ClubCollect.

Beantwoordt dit uw vraag?