Omgang met persoonsgegevens

Al onze processen zijn volledig in lijn met de AVG. Beknopt gezegd, wij gebruiken gegevens van organisaties en leden om onze diensten te kunnen verlenen. Wij nemen hiermee ook aan dat de organisatie zelf aan alle eisen van de privacywet voldoet en van de leden toestemming verkregen heeft om hun data met ons te delen. Leden die hier niet akkoord mee gaan, kunnen daarom ook geen gebruik maken van onze diensten. Met andere woorden, deze leden kunnen niet vanuit ClubCollect facturen ontvangen en deze betalen.


Opvragen van persoonsgegevens

Mochten leden willen zien welke data wij van hen hebben of ons verzoeken de vergaarde data te verwijderen, zullen wij hier uiteraard gehoor aan geven en de aanvraag in lijn met de wet behandelen.


Verwerkersovereenkomst

Wij maken zelf geen verwerkersovereenkomst. In onze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar ons Privacy Statement. Door de algemene voorwaarden te tekenen, is er in feite al een verwerkersovereenkomst met ons getekend.


Voor meer informatie, bekijk ons Privacy Statement


Beantwoordt dit uw vraag?