Rapportage voor incassobureau maken

Indien een factuur overgedragen wordt aan een incassobureau, dient de organisatie een overzicht te sturen van de details van de betreffende factuur waaruit onder andere blijkt dat er meerdere pogingen tot contact naar het lid is geweest.


Een gedetailleerde rapportage hiervan kunt u downloaden vanuit het factuurscherm onder de functie ‘Download (XLS)’. Er wordt vervolgens een excel-bestand gedownload met daarin alle gegevens die bij de factuur horen. Door middel van dit bestand kunnen jullie aan het incassobureau tonen via welke kanalen er contact is gezocht met het lid en wanneer deze contactmomenten hebben plaatsgevonden.


Voor u het dossier overdraagt aan een incassobureau kunt u eerst een WIK brief sturen vanuit ClubCollect, zo heeft u het lid op de hoogte gesteld en een waarschuwing gegeven voor u het dossier overdraagt aan een bureau. Meer informatie hierover vind je onder het kopje ‘Hoe verstuur ik een Wettelijk Incassokosten brief?’ in dit deel van de Veelgestelde Vragen.


Beantwoordt dit uw vraag?